Podjetje Juja Foods d.o.o. je bilo izbrano in se uspešno vključilo v fazo A – Sklop II Javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja 2022-2025, ki ga razpisuje Javna agencija SPIRIT Slovenija.

Celotna vrednost projekta znaša 7.210,20 EUR, od tega se 7.210,20 EUR sofinancira iz sklada »Načrt za okrevanje in odpornost.

Faza A traja od februarja do junija 2024.

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGenaration EU (www.noo.gov.si)