V podjetju Juja Foods d.o.o. smo uspešno zaključili 4 mesečno fazo A v okviru programa Akademije trajnostne in krožne transformacije.

V okviru Akademije trajnostne in krožne transformacije smo oblikovali / identificirali:

  • podrobno analizo okolja in vplivov na okolje pri poslovanju podjetja (ekonomsko, družbeno in okoljsko),
  • nov trajnostni in krožno naravnan poslovni model,
  • vrzeli ter projekte za zapolnitev vrzeli pri poslovanju,
  • trajnostno strategijo
  • izvedbeni projekt za fazo B.

Celotna vrednost projekta znaša 7.210,20 EUR, od tega se 7.210,20 EUR sofinancira iz sklada »Načrt za okrevanje in odpornost.

Faza A je trajala od februarja do junija 2024.

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGenaration EU (www.noo.gov.si)